ICQPODCAST YSF Reflector
Currently TXing
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/London) Callsign
2021-10-17 09:44:37MØSGL
2021-10-17 09:44:37M1MRB
2021-10-17 09:44:372MØWHX
2021-10-17 09:44:37MØXZS
2021-10-17 09:44:37W9ICQ-Y
2021-10-17 09:44:37HSØZLW
Last Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-10-17 09:07:15MØSGLALL MØSGL 5
2021-10-17 08:09:47F4VRXALL W9ICQ-Y 1
Todays Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-10-17 09:07:15MØSGLALL MØSGL 5
2021-10-17 08:09:47F4VRXALL W9ICQ-Y 1
2021-10-17 07:26:24MØSGLALL MØSGL 0
Alltime Heard List
Time (Europe/London) Callsign Target Gateway
2021-10-17 09:07:15MØSGLALL MØSGL
2021-10-17 08:09:47F4VRXALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:35:52VK6ADFALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:35:37M1MRBALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:34:22WB3EGDALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:34:05KR7RKALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:33:463182469ALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:32:26M6BOYALL M6BOY
2021-10-16 21:29:50DD5LPALL W9ICQ-Y
2021-10-16 21:23:13MØMNGALL MØMNG
2021-10-16 21:13:29VK4DPCALL W9ICQ-Y
2021-10-16 20:47:27DL1OALALL W9ICQ-Y
2021-10-16 20:41:47KD2GUTALL W9ICQ-Y
2021-10-16 20:35:52KB6NUALL W9ICQ-Y
2021-10-16 20:04:20KD2WLLALL W9ICQ-Y
2021-10-16 19:59:12KG6NFJALL W9ICQ-Y
2021-10-16 17:59:10EI7CGBALL EI7CGB
2021-10-16 16:38:02G4KXQALL W9ICQ-Y
2021-10-16 14:33:14W5WTHALL W9ICQ-Y
2021-10-16 14:26:01W9ICQALL W9ICQ-Y
2021-10-16 13:17:24G7JIQALL W9ICQ-Y
2021-10-15 23:14:21KC9ZMYALL W9ICQ-Y
2021-10-15 17:02:04WB4KTFALL W9ICQ-Y
2021-10-15 11:00:35VK2EYALL W9ICQ-Y
2021-10-15 04:19:28WB2BLJALL W9ICQ-Y
2021-10-14 23:14:47N3KAALL W9ICQ-Y
2021-10-14 22:40:15G6EGMALL W9ICQ-Y
2021-10-14 19:04:14VA3SIIALL W9ICQ-Y
2021-10-14 17:43:39MØGLJALL W9ICQ-Y
2021-10-14 16:42:46AB4IXALL W9ICQ-Y
2021-10-14 06:28:54MØXZSALL W9ICQ-Y
2021-10-13 23:46:31W3JCEALL W9ICQ-Y
2021-10-13 22:08:05W5MHGALL W9ICQ-Y
2021-10-12 10:24:46M7MEXALL W9ICQ-Y
2021-10-10 19:13:59AE4RMALL W9ICQ-Y
2021-10-10 18:33:31K2BAGALL W9ICQ-Y
2021-10-10 15:35:53SQ6POCALL W9ICQ-Y
2021-10-09 20:09:03N7QBN-HANSALL N7QBN
2021-10-09 09:53:10MM3OQRALL W9ICQ-Y
2021-10-08 21:38:09KF6EFGALL W9ICQ-Y
2021-10-08 14:13:38MØXZS-ANDYALL MØXZS
2021-10-08 08:50:03M1BGTALL M1BGT
2021-10-07 16:17:43WJØNFALL W9ICQ-Y
2021-10-07 04:06:073181852ALL W9ICQ-Y
2021-10-06 22:57:58VE7QJALL VE7QJ
2021-10-06 02:36:14NO7KALL W9ICQ-Y
2021-10-05 15:49:55KI5CPTALL W9ICQ-Y
2021-10-03 21:12:405B4AJGALL 5B4AJG
2021-10-02 20:43:19MM5XTALL W9ICQ-Y
2021-10-02 14:26:54VK3MRGALL VK3MRG
2021-10-01 07:38:34YO8STALL W9ICQ-Y
2021-09-30 17:07:00N7QBNALL N7QBN
2021-09-30 13:17:032E1GQXALL W9ICQ-Y
2021-09-29 23:55:172EØGVIALL W9ICQ-Y
2021-09-29 22:28:38ZL1KRHALL ZL1KRH
2021-09-29 16:07:10G1DRGALL W9ICQ-Y
2021-09-29 12:37:025Ø56Ø97ALL VK6ADF
2021-09-29 01:21:31NØWWA-BILLALL NØWWA
2021-09-28 14:38:31K5DCCALL K5DCC
2021-09-27 22:19:52MØMFSALL W9ICQ-Y
2021-09-26 18:55:31GØHFL-NICKALL GØHFL
2021-09-26 12:26:27MØTCHALL MØTCH
2021-09-26 11:03:15MI6OIGALL W9ICQ-Y
2021-09-25 23:09:54KI7CDG-SAMALL N7QBN
2021-09-23 11:37:282MØWHXALL W9ICQ-Y
2021-09-22 17:01:11GM1BANALL W9ICQ-Y
2021-09-21 10:11:04TA5DVALL TA5DV
2021-09-21 00:17:122EØNVKALL 2EØNVK
2021-09-20 14:49:29K3ETDALL W9ICQ-Y
2021-09-19 00:29:13M3NVKALL M3NVK
2021-09-17 19:06:03MØTFYALL W9ICQ-Y
2021-09-17 04:58:3631841Ø4ALL W9ICQ-Y
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID #0a71bb7) | Last Reload 2021-10-17, 09:46:19 (Europe/London) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard